blog image
Psychoterapia dzieci i młodzieży

Konsultacje wstępne trwają zazwyczaj od 1 do 5 spotkań.
Na pierwsze, 60-minutowe spotkanie zapraszam rodzica lub rodziców, aby zebrać wstępne informacje o zgłaszanej trudności, która niepokoi rodziców, a także poznać historię dziecka i przebieg jego rozwoju.
Kolejne spotkania poświęcone są dziecku/nastolatkowi lub jeśli zajdzie taka potrzeba-całej rodzinie. Celem spotkań jest poznanie dziecka oraz jego perspektywy. W pracy z małymi dziećmi odbywa się to na zasadzie obserwacji zachowania dziecka w trakcie zabawy.
Na ostatnie spotkanie, poświęcone podsumowaniu i tzw. „informacji zwrotnej” zapraszam rodziców. Podczas tego spotkania przedstawiam swoje hipotezy oraz wspólnie z rodzicami nadajemy znaczenie zaobserwowanym problemom i objawom. Wspólnie ustalamy najlepszą formę pomocy.
Konsultacje nie zawsze muszą być zakończone podjęciem decyzji o psychoterapii indywidualnej, mogę zaproponować także następujące formy pomocy:

  • Psychoedukacja
  • Terapia wspierająca

Najczęściej konsultowane trudności:

○ zaburzenia emocjonalne,
○ zaburzenia zachowania (agresywność, częste i gwałtowne wybuchy niekontrolowanej złości, zachowania opozycyjno buntownicze),
○ nadmierna lękliwość, płaczliwość/ nieśmiałość, wycofanie z kontaktów społecznych i rówieśniczych,
○ zaniżona samoocena,
○ trudności separacyjne,
○ trudności adaptacyjne (nasilony stres związany z przedszkolem, ze szkołą),
○ nadpobudliwość psychoruchowa,
○ urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, śmierć bliskiej osoby, przemoc fizyczna, psychiczna oraz nadużycia seksualne, alkoholizm rodziców, brak kontaktu z jednym z rodziców),
○ zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia),,
○ zaburzenia jedzenia,
○ trudności szkolne (niechęć chodzenia do szkoły, trudności w przyswajaniu wiedzy, częste konflikty z rówieśnikami lub izolacja),
○ zaburzenia ze spektrum autyzmu,
○ dziecko w sytuacji rozwodu rodziców,
○ trudności okresu dojrzewania i wchodzenia w dorosłość,
○ objawy psychosomatyczne (np. bóle bez przyczyn medycznych,
○ trudności wychowawcze rodziców,
○ wątpliwości co do prawidłowości rozwoju dziecka.

Oferuję także wsparcie wychowawcze i psychoedukację dla rodziców dzieci przejawiających różnorakie trudności.