blog image
Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia psychodynamiczna jest uznaną metodą leczenia zaburzeń i problemów psychicznych, których podłoże stanowią nieuświadomione emocje, wpływające na nasz nastrój oraz zachowanie. Jest terapią „podążającą” za pacjentem i toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem, a terapeutą.
Praca w paradygmacie psychodynamicznym przynosi zmianę widoczną nie tylko w zachowaniach i samopoczuciu, ale również w głębokich strukturach osobowości. Oznacza to zmianę dającą się stwierdzić również na poziomie neurologicznym.
W psychoterapii psychodynamicznej uwzględnia się farmakoterapię.

Konsultacje

Konsultacja jest spotkaniem pozwalającym na to by zarówno terapeuta jak i pacjent mogli nawiązać pierwszy kontakt.
Przed podjęciem decyzji o psychoterapii indywidualnej odbywa się zazwyczaj od 2 do 4 spotkań konsultacyjnych, podczas których jest możliwość poznania psychoterapeuty, przedstawienia zgłaszanych trudności oraz przyjrzenia się związanych z nimi przeżyć i uczuć. W trakcie konsultacji przeprowadzany jest wywiad strukturalny służący ocenie kluczowych elementów życia psychicznego. Ostatnia sesja konsultacyjna to spotkanie podsumowujące, podczas którego precyzuje się problem, a także podejmuje decyzję o rodzaju leczenia (klasyczna psychoterapia wglądowa, psychoterapia podtrzymująca), oraz poznania zasad i celu terapii. Konsultacja nie jest zobowiązaniem do podjęcia psychoterapii.

Oferta skierowana jest do osób, które doświadczają:

○ Zaburzeń nastroju (depresji), braku poczucia sensu życia, utrzymującego się uczucia smutku i przygnębienia, braku siły i chęci do życia,
○ Zaburzeń lękowych, tzw. „nerwicowych”,
○ Zaburzeń osobowości,
○ Trudności w relacjach interpersonalnych, a także problemów w nawiązaniu i utrzymaniu stabilnych i satysfakcjonujących więzi z innymi,
○ Niskiego poczucia własnej wartości, kłopotów z samooceną i akceptacją samego siebie,
○ Braku kontroli niektórych zachowań, emocji, uczuć i myśli,
○ Problemów w życiu seksualnym,
○ Kryzysów w związku i małżeństwie, problemów z dziećmi,
○ Trudności w zbudowaniu i utrzymaniu trwałego związku,
○ Problemów w pracy, w życiu zawodowym,
○ Żałoby lub utraty (np. choroba, zdrada, rozwód, rozstanie z partnerem),
○ Zaburzeń osobowości,
○ Dolegliwości, które nie mają podłoża medycznego (somatycznych).